Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ ngán ai

Có một đứa trẻ ngỗ nghịch vào chùa phá phách bị sư ông đánh đòn chạy về mách bố. Ông bố tức giận đến chùa hỏi ông sư : – Sao ông đánh con tôi ? – Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh ai. – Sao ông chửi con tôi ? – Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ chửi ai! – Ông có giỏi thì đánh tôi đây này! – Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ ngán ai