Làm nhục

Mẹ bảo con gái:

- Đừng bao giờ để con trai nó hôn, như thế là nó làm nhục mày đấy.

Hôm sau, con gái về khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, không phải nó làm nhục con mà con làm nhục nó!

Say

Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp mặt liền kéo nhau vào quán. Sau khi đã rượu đã ngà ngà hai chàng lên xe máy phóng đi. Đi được một lúc anh ngồi sau nói với anh đằng trưóc:

- Này cậu, phóng vừa vừa thôi chứ, tớ chưa muốn chết đâu.

Anh ngồi trước giật mình trả lời:

- Ô vậy mà từ nãy đến giờ tôi tưởng cậu đèo tôi