Mất ngủ

Bà vợ đi hỏi ý kiến bác sĩ: 

- Mỗi lần vợ chồng giao hợp tình dục, ông xã của tôi mắc cái tật thích xem sex online rồi mới vào trận....Và còn hét thiệt lớn, "I'm Coming, I'm Coming, I'M COMING", mỗi lần ổng xuất tinh. Ổng có mắc bịnh loạn dâm hông vậy, bác sĩ? 

Ông bác sĩ cười cười, thong thả trả lời bệnh nhân: 

- Bà đừng lo, ông nhà "enjoy your sex live" hơi quá trớn thôi đó mà. Bộ ổng làm phiền bà hay sao? 

Bà vợ đáp lời ngay lập tức: 

- Dạ, dạ, bác sĩ đoán đúng đó. Tôi thấy rất là bực tức mỗi lần tôi phải nghe ổng gào thét. 
- Tại sao vậy? 

- Tại vì ổng ... đánh thức tôi dậy. 

- Bác sĩ: !!!