Cây Rìu Sắt (Hài Tục Tỉu 18+) 102 Productions - Phong Lê, Tấn Phúc, Phillip Đặng

Kịch bản: Vinh Râu Camera Man: Nhân , Sound: Hiệp

/giai-tri/video-vui/cay-riu-sat-hai-tuc-tiu-18-102-productions-phong-le-tan-phuc-phillip-dang-O0UZ4O6ZO.html